top of page
חתול יפה

גילגולו של חתול הבית...

 

מעבר החתול מהג'ונגל אל סלון הבית שלנו החל לפני שנים רבות ביערות העבותים ובמדבריות שמסביב לאגן

הים התיכון,

 

שם התפתחו מס' מיני חתולים קטנים שמשקלם מתחת לעשרה ק"ג, בינהם חתול בר נפוץ שיחד עם תת-מין נוסף (ששרדו עד היום) היוו בסיס למחקר גנטי אודות ההיסטוריה של חתול הבית.

 

אודות הניסוי:

המחקר רחב היריעה בגנטיקה מולקולרית של חתולי בית וחתולי בר בעולם זרה אור על תהליך הביות. מסקנות המחקר הובילו לקביעה כי כל  חתולי הבית נושאים חותמות גנטיות שמתאימות לאלו של חתולי בר במזרח התיכון.

 

כיום סבורים שהחתולים בויתו כמה פעמים באיזור הסהר הפורה לפני כ-10,000 שנה בערך, בתקופה בה שבטי בני-האדם החלו לנדוד ולהתכנס בכפרים קטנים (הישובים החקלאיים הראשונים). חקלאים אלו גידלו חיטה ושעורה. חתולי הבר מן הסביבה, שייתכן כי ריבוי המכרסמים באסמים משך אותם, הציעו את עצמם ככל הנראה כבני-לוויה מסויגים שמרויחים את לחמם בהברחת המכרסמים המזיקים.

 

כך הלכו חתולי הבר והתרבו, פרו ורבו וקשרו גורלם בזה של בני-האדם.

 

אחרית דבר:

בני-האדם החלו בסופו של דבר להגר אף הם, תחילה ברגל ולאחר מכן בעגלות וספינות, והביאו עימם גם את בני-לוויתם החדשים, הלוא הם החתולים, לכל מקום בעולם. 

כבר במאה ה-19 היו בעלי חתולים למינהם מכליאים את חתולי המחמד שלהם באופן בררני ומשביחים גזעים מהודרים שלכולם שרשרת יוחסין שהובילה לערש התרבות האנושית והחתולית בסהר הפורה.

 

כיום חיים כ-600 מליון חתולי-בית בעולם. על-פי הגדרות ארגוני שמירת הטבע בעולם חתולי הבית הם היחידים שכמעט ואינם נמצאים בסכנת הכחדה. 

 

מדובר בחדשות נפלאות משום אין ספק שחתול זו חיה שאף פעם לא משעמם איתה!

(כמובן, בנוסף לעוד כמה וכמה יתרונות ומעלות)...

 

בחזרה למידע שימושי חתולים

 

 

 

 

 

 

bottom of page