top of page

סיפורה של חתלתולת רחוב 

החתלתולה הקטנה שבצילום נמצאה ברחוב והובאה אלי במצב ירוד מאד.

תחילה, נבדקו המדדים שלה: חום גופה היה נמוך מ-38 מעלות (חום גוף תקין של חתולה נע בין 38-39 מעלות. כל חום אחר מתחת לטווח זה צריך לעורר חשדות). בנוסף, סבלה החתולה מהתייבשות שנבעה מהיעדר נוזלים בצורה מספקת. בהיעדר נוזלי גוף המינרלים החיוניים (אלקטרוליטים) לתפקוד תקין חסרים, מה שעלול להכניס את בעל החיים למצב אפאתי ולשוק.

תהליך הטיפול: ראשית, קיבלה החתולה עירוי נוזלים על מנת לאושש אותה ממצבה ההתחלתי. לאחר מכן, ניתן לה מזון רפואי במנות קטנות על מנת ליצור פעולת מעיים תקינה וכמו כן, לספק לה תזונה בסיסית. לבסוף, קיבלה החתולה את החיסונים הנדרשים:

"החיסון המרובע": מיועד למניעת מחלות ויראליות ובקטריאליות וניתן החל מגיל 6 שבועות.

חיסון נגד כלבת: מומלץ בעיקר לחתולים שנמצאים ברחוב/מחוץ לבית. חיסון זה ניתן החל מגיל 3 חודשים ויש לחדשו באופן תקופתי.

 

סוף טוב: החתלתולה חזרה לקו הבריאות

 

*מצוקת חתולי הרחוב, בייחוד בעונת החורף, רבה. הם סובלים מבעיות קור וקיפאון, חוסרים תזונתיים חריפים ומחלות ויראליות נוספות. לשם הקלה, הן על החתולים והן על בני-האדם ששואפים להצילם, ניתן לחסנם במרפאה של דר' ון-דאם ב-50 אחוזי הנחה.

 

 

 

חתול רחוב

לאט לאט חזר לחתולה גם התיאבון...

 

 

 

 

bottom of page